Design a site like this with WordPress.com
Per començar

El Col·lectiu d’Escoles contra la Segregació demana una revisió urgent, transparent i més acurada del sistema de classificació de la complexitat dels centres educatius

Fa un parell de setmanes hem sabut que el Departament d’Ensenyament ha fet una revisió de la classificació dels centres educatius atorgant el títol de màxima complexitat a centres que abans no la tenien i traient-la a uns altres. Per a aquells que perden l’esmentada classificació, aquests canvis arriben associats a una substancial reducció de... Continue Reading →

Valoració positiva de l’aprovació del nou Decret d’Admissió

Els concerts educatius deixaran de ser intocables La llargament esperada aprovació del nou Decret d'Admissió de l'alumnat ha arribat després de superar un procés angost i no exempt d'obstacles. Malgrat tot, des del Col·lectiu d'Escoles Contra la Segregació valorem molt positivament la seva aprovació, i a la vegada recordem que el Decret no és sinó... Continue Reading →

El debat sobre la Jornada Contínua menysté les possibles conseqüències negatives sobre els infants i la igualtat d’oportunitats

Aules buides a l'escola Acabem d'acomiadar un any on hem hagut de posar en qüestionament la nostra capacitat, com a societat, de respondre a una emergència educativa sense precedents, veient-se també molt compromesa la lluita ingent a favor de la igualtat d'oportunitats, enmig d'una pandèmia especialment cruel amb les persones més desfavorides. Tot i l'abast,... Continue Reading →

Declaració sobre l’aprovació del Decret de la programació de l’oferta educativa i del procediment d’admissió en els centres del Servei d’Educació de Catalunya

El Col·lectiu d’Escoles Contra la Segregació demana al Parlament de Catalunya i al Sr. Josep Bargalló, conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, que facin el possible per tal que el Decret de la programació de l'oferta educativa i del procediment d'admissió en els centres del Servei d'Educació de Catalunya, sigui aprovat de manera que... Continue Reading →

Prioritzar els centres ‘de màxima complexitat’ per corregir la crisi educativa

L'equitat educativa requereix donar més a qui més ho necessita. Font: GEM Report 2020. Davant d'una tornada a l'escola, enguany, plena d'incerteses i d'incògnites, des del Col·lectiu d'Escoles contra la Segregació volem deixar paleses les nostres inquietuds, molt específiques, atenent la idiosincràsia dels nostres centres i les dificultats particulars que portem arrossegant des de fa... Continue Reading →

Des associations de familles et d’enseignants s’unissent pour combattre la ségrégation scolaire

S’il y a des problématiques pareilles, ça veut dire qu’il pourrait y avoir des solutions pareilles aussi. Quatre associations d’enseignants et de familles d’élèves de Belgique, de Catalogne, de France et du Québec se sont réunies le mercredi 26 février à Bruxelles pour partager de l’information et proposer de nouvelles stratégies pour lutter contre la... Continue Reading →

Crea un lloc web gratuït o un blog a WordPress.com.

Up ↑